Hærkystbatteri Vigsø

Siden 2. Verdenskrig har kysterosionen taget op til 140 m af kysten ved Vigsø. Derfor ligger 2/3 af batteriets bunkere nu fuldt synlige på stranden eller ude i vandet.

Kystbatteriet tilhørte den tyske hær, og det havde til opgave af at forsvare Hanstholm mod angreb fra en fjende, som blev landsat i Vigsø Bugt. Batteriet var bevæbnet med fire franske 10,5 cm-feltkanoner, som kunne skyde ud på en afstand af 11,5 km.

Byggeriet af stillingen begyndte i oktober 1941, og batteriet var skudklart den 20. december 1941.

I første omgang var stillingen indrettet feltmæssig med træbarakker til mandskabet. De første kraftige bunkere med 2 m tykke vægge og lofter blev støbt i september 1942; de sidste i maj 1944. I alt blev der bygget 46 betonbunkere i stillingen, heraf 24 bunkere med 2 m tykke vægge og lofter.

I januar 1945 havde batteriet en besætning på i alt 144 mand.

Allerede under krigen var kysterosionen et problem, så tyskerne byggede i efteråret 1944 en beskyttelsesmur af beton foran batteriet. Muren blev hurtigt ødelagt af havet, men den vestligste del kan stadig ses fra stranden ved lavvande og stille vejr.

Dele af filmen ”Olsen-Banden i Jylland” blev optaget på stranden i 1971.

Adresse (toilet ved stranden)
Redningsvejen 99, 7730 Hanstholm

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm kanon.

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm-kanon.

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm-kanon.

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm-kanon.

Regelbau 636,
ildledelsesbunker.

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand
(ombygget til depot).

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 134,
ammunitionsbunker.

Regelbau 134,
ammunitionsbunker.

Regelbau 607,
ammunitionsbunker.

Regelbau 681
bunker til maskingevær bag panserplade.
(bunker sprængt)

Regelbau 120
observationsbunker med panserkuppel.

Regelbau 681
bunker til maskingevær bag panserplade.
(bunker sprængt)

Regelbau 645,
køkkenbunker.

Regelbau L/409A,
bunker med 2,5 cm-luftværnskanon.

Regelbau Fl 277,
bunker til 150 cm-lyskaster.

"Siegfried"-bunker,
beskyttelsesrum til 6 mand.

"Siegfried"-bunker,
beskyttelsesrum til 6 mand

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær

Bauform 69
ringstilling til 8 cm-mortér.

Bauform 69
ringstilling til 8 cm-mortér.

Bauform 69
ringstilling til 8 cm-mortér.

Bauform 69
ringstilling til 8 cm-mortér.

Bauform 58c,
Ringstilling til maskingevær
(tilbygget Regelbau 501)