F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær.
(helt nedsunket i sandet)

Støttepunkt Stenbjerg

Støttepunktet ved Stenbjerg dækkede et areal på 1,5 km2, som var indhegnet med pigtråd og omgivet med landminer. Selvom området er stort, indeholder det forholdsvis få bunkere.

Højdedraget i den østlige del af stillingen, lige op ad den vestlige udkant af Stenbjerg, udgjorde en selvstændig modstandsrede. Den bestod af en luftmeldepost og en pejlestation for 38 cm-batteriet Hanstholm.

Pejlestationen til 38 cm-batteriet i Hanstholm blev etableret i januar 1943. Med en pejlekikkert skulle den pejle retningen til et skib på havet. Sammen med målinger fra en anden pejlestation kunne man ved hjælp af triangulering beregne skibets position. I første omgang bestod pejlestationen af en træbarak og et træskur, men i sommeren 1944 blev der bygget en betonbunker (Regelbau 668) til den og dens besætning på fem mand.

I slutningen af december 1943 blev der stationeret et kompagni infanterister i Stenbjerg. I den forbindelse blev området indhegnet med pigtråd, og fra slutningen af april til slutningen af maj 1944 blev lagt der 2.526 anti-tank- og 7.892 anti-personelminer.

I den vestlige og største del af støttepunktet var stillingerne langt mindre udbyggede. Hovedelementerne var to flankeringsgrupper (hver med 2 stk. flankeringsbunkere og en ringstilling til maskingevær) samt to ekstra ringstillinger, en maskingeværbunker af betonsten (IS-Stand) samt 20 bunkere med forskellige funktioner bygget af tømmer.

I februar 1944 påbegyndte marinen desuden byggeriet af en radarstation med en ”See-Riese”-radar, som blev taget i brug i august 1944.

38 cm-batteriets pejlestation er åben og indrettet som et udsigtspunkt med en kraftig kikkert og en planche. De andre bunkere i denne del af stillingen er også tilgængelige.

I den vestlige del af støttepunktet er kun få anlæg synlige i dag – flankeringsgrupperne er normalt helt usynlige og nedsunket i stranden. Løbegravssystemerne er imidlertid stadig synlige i klitterne syd og nord for vejen mod stranden og kan følges over en lang strækning.

Adresse (stien til 50 m vest herfor)
Stenbjerg Kirke Vej 94

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær
(helt nedsunket i sandet)

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær
(helt nedsunket i sandet)

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Fundament til radar,
Würzburg Riese

Regelbau 668,
mandskabsbunker til 6 mand med påbygget observationsstilling
for 38 cm-batteri i Hanstholm

"Siegfried"-bunker,
beskyttelsesrum til 6 mand

Regelbau 621,
mandskabsbunker til 10 mand

"Siegfried"-bunker,
beskyttelsesrum til 6 mand

Løbegrav,
vestlige ende af velbevaret, næsten 800 m langt forløb 

Løbegrav,
østlige ende af velbevaret, næsten 800 m langt forløb