Regelbau 613,
observationsbunker for artilleri med panserkuppel.

Hærkystbatteri Slettestrand

Fra bakkekammen ved Sanden Bjerggård er der vid udsigt over Jammer Bugt. Derfor begyndte den tyske hær da også i marts 1943 at bygge en stilling til et kystbatteri på stedet.

Batteriet var i juli 1942 blevet opstillet nede ved kysten, umiddelbart bag stranden ved Slettestrand, men i slutningen af 1942 blev det besluttet, at batteriet skulle flyttes op på højderyggen Lien, ca. 1,4 km længere inde i baglandet.

Der var i første omgang ikke tale om et egentligt kystbatteri, men om et mobil kanonbatteri fra den lokale infanteridivision. Batteriet var udstyret med fire 10,5 cm-felthaubitsere af tjekkisk oprindelse. I januar 1944 blev divisionsbatteriet erstattet af et regulært hærkystbatteri med fire russiske 12,2 cm feltkanoner.

Selvom byggeriet af stillingen med de solide betonbunkere med 2 m tykke vægge og lofter begyndte i marts 1943, ser det ud til, at kanonerne først blev flyttet til den nye stilling i december 1943.

Kanonerne stod åbent på betonfundamenter, men i oktober 1944 påbegyndtes byggeri af fire bunkere med skydeskår til kanonerne, men kun en enkelt af bunkerne nåede at blive støbt inden befrielsen.

I alt blev der bygget 12 permanente bunkere i stillingen og yderligere 12 bunkere i tyndere beton.

I januar 1945 havde stillingen en bemanding på i alt 143 soldater.

Den halvdel af stillingen, som ligger vest for Sanden Bjerggård, er offentlig tilgængelig, og tre bunkere, herunder ildledelsesbunkeren, er blevet gjort tilgængelige. Resten af grunden er temmelig tilgroet med krat og er ret uoverskuelig.

Adresse
Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev

Garage af beton.

Regelbau 622
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 675,
vandværksbunker med brøndboring.

Sokkel til 5 cm-kampvognskanon.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm-mortér.

Ammunitionsniche.

Ammunitionsniche

Regelbau 607,
ammunitionsbunker.

Regelbau 636a,
ildledelsesbunker.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Bauform 58c,
Ringstilling til maskingevær

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 12,2 cm-kanon

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand

Kanonstilling til 12,2 cm-kanon med ammunitionsnicher.

Kanonstilling til 12,2 cm-kanon med ammunitionsnicher.