Bauform 67,
ringstilling til kampvognstårn (Pz.Kw. I)

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær.

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Flankeringsgruppe Skiveren

På stranden ved Skiveren ligger tre små bunkere. De er en del af en lille modstandsrede, en ”flankeringsgruppe”, som den tyske hær byggede i foråret 1944. Fæstningsanlægget skulle forhindre en fjende, som var gået i land på stranden, i at anvende Råbjergvej til at komme ind i baglandet.

Flankeringsgruppen består af to flankeringsbunkere til maskingevær. De to flankeringsbunkere ligger med et mellemrum på 80 m og skydeskåret peger i hver sin retning langs stranden. Mellem de to flankeringsbunkere ligger en lille bunker til maskingevær, en ringstilling, som dækkede den døde vinkel mellem dem. På bunkeren sad et tårn fra en forældet kampvogn af typen Pz.Kw. I. Kampvognstårnet var bevæbnet med et maskingevær.

I klitterne bag stranden ligger yderligere en maskingeværstilling af beton (ringstilling), som skulle beskytte stillingen mod angreb fra landsiden.

For yderligere at beskytte stillingen mod angreb gennem klitterne i baglandet, blev der i juni 1944 lagt 415 fodfolksminer langs stillingens sider.

Stillingen indeholder desuden en lille beskyttelsesbunker til seks mand af typen ”Siegfried”. Hvor denne bunker helt præcist ligger, vides imidlertid ikke.

Bunkerne blev formentlig bemandet af mandskabet fra en luftmeldepost, som havde ligget på stedet siden i det mindste efteråret 1941. Luftmeldepostens mandskab bestod af ca. 10 soldater.

De tre bunkere, som ligger på stranden, blev oprindeligt bygget i forkanten af klitten. I 2015 skyllede havet imidlertid klitten omkring bunkerne væk, så de nu ligger frit på stranden.

Adresse (toilet ved strand)
Råbjergvej 711, 9982 Ålbæk