Regelbau V 174,
bunker til radar.

Skagen infanteristøttepunkt

Også Danmarks nordligste punkt på Skagens Gren blev omdannet til et fæstningsværk af Værnemagten, nemlig et støttepunktet med kodenavnet ”Hamburg”.

Den tyske marine havde allerede i april 1940 opstillet en radar på Grenen, lige ved siden af Drachmanns grav, og i sommeren 1942 begyndte den tyske hær at indrette et støttepunkt for at beskytte radarstationen mod angreb. Ved krigens slutning var antallet af radarer indenfor støttepunktet øget til fem, inklusiv én af typen ”Wassermann (S)”, som egentlig hørte til luftvåbnets radarstation længere mod vest, omkring Batterivej.

Udbygningen med permanente betonbunkere blev indledt allerede i juli 1942, og infanteristøttepunktet kom til at bestå af i alt 22 permanente bunkere, hvoraf den sidste blev støbt i december 1944. Dertil kom 23 bunkere med op til 1 m tykke vægge og lofter.

I december 1943 havde støttepunktet en besætning på 368 soldater fra den tyske hær.

I den østlige del af støttepunktet, omkring P-pladsen, ligger bunkerne ganske synligt. I en hospitalsbunker af typen Regelbau 638 er indrettet ”Skagen Bunkermuseum”. I den vestlige del af støttepunktet ligger bunkerne mere skjult i terrænet, og landskabet er mindre passabelt pga. fugtige lavninger.

Adresse (Skagen Bunkermuseum)
Fyrvej 59, 9990 Skagen

Skagen,
infanteristøttepunkt

Regelbau V 174,
bunker til radar.
(sprængt i 1991,
stadig brokker på stranden)

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau V 157,
bunker til radar.

Regelbau L/410A,
kommandobunker for luftværnsdeling med 2 cm luftværnskanon.

Regelbau 633,
bunker med 5 cm maskinmortér, M 19

Regelbau 666,
bunker med panserkuppel til observation, infanteri

Regelbau 666,
bunker med panserkuppel til observation, infanteri

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 638,
hospitalsbunker
(Skagen Bunkermuseum)

Regelbau 607,
ammunitionsbunker

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.
(Brugt som kommandobunker for kompagni)

Regelbau 628,
mandskabsbunker til 10 mand.

Regelbau 506d,
bunker med skydeskår til 4,7 cm-panserværnskanon.

Regelbau 506d,
bunker med skydeskår til 4,7 cm-panserværnskanon.
(delvist sprængt)

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Bauform 67,
ringstilling til kampvognstårn, Pz.Kw. II.

Bauform 67,
ringstilling til kampvognstårn, Pz.Kw. II.

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér.

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér.

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér.

Bunker til generator til el-produktion.