Åben kanonstilling til 12 cm-kanon.

Skagen batteri

Det tyske kystbatteri ved Skagen lå på østsiden af Grenen mellem Fyrbakken og det Grå Fyr.

Byggeriet begyndte i begyndelsen af maj 1940, og allerede midt i juni var det skudklart med fire danske 12 cm-kystkanoner, som var ”lånt” fra den danske Kystdefensions depoter.

Frem til efteråret 1942 bestod batteriets bygninger af træbarakker og jordanlæg, og kanonerne stod åbent på betonfundamenter. De første betonbunkere med 2 m tykke vægge og lofter blev støbt i september 1942, og den sidste af i alt 16 store bunkere blev støbt i maj 1944.

I begyndelsen af 1944 fik batteriet fire ekstra kanoner af samme type som de hidtidige. De nye kanoner blev opstillet åbent på betonfundamenter på batteriets bagside, så de kunne skyde mod vest. I maj 1944 blev der støbt bunkere med skydeskår til kanonerne.

Siden krigen har havet gnavet ca. 40 m af kysten på østsiden af Grenen, så den første række af bunkere med de fire kanonbunkere og ildledelsesbunkeren er derfor skyllet frem, så de ligger helt synlige på stranden. I baglandet ligger stillingerne stort set uforstyrrede, men temmelig tilgroede.

Adresse (nærmeste P-plads)
Fyrvej 2, 9990 Skagen

Åben kanonstilling til 12 cm-kanon.

Åben kanonstilling til 12 cm-kanon.

Regelbau M 272,
kanonbunker med skydeskår til 12 cm-kanon.

Regelbau M 272,
kanonbunker med skydeskår til 12 cm-kanon.

Regelbau M 272,
kanonbunker med skydeskår til 12 cm-kanon.

Regelbau M 272,
kanonbunker med skydeskår til 12 cm-kanon.

Regelbau M 162a,
ildledelsesbunker.

Regelbau L/409A,
bunker til 2 cm-luftværnskanon.

Regelbau L/409A,
bunker til 2 cm-luftværnskanon.

Regelbau 134,
ammunitionsbunker.

Regelnau M 151,
mandskabsbunker til 28 mand.

Regelbau 607,
ammunitionsbunker.

Regelbau 502,
mandskabsbunker til 20 mand

Ammuntionsbunker til 7,5 cm-ammunition.

Regelbau 151,
mandskabsbunker til 28 mand.

Regelbau 151,
mandskabsbunker til 28 mand.

Kanonstilling til 7,5 cm-feltkanon med ammunitionsnicher.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.