Regelbau L/411A,
bunker med garage og generator til 60 cm lyskaster.

Støttepunkt Oddesund-Nord

Under 2. Verdenskrig gjorde den tyske Værnemagt Oddesund til en lille fæstning, ”Støttepunktgruppe Oddesund”.

Formålet med befæstningsanlæggene var at beskytte Oddesundbroen. Tyskerne frygtede, at de allierede skulle foretage en landgang på vestkysten nord for Limfjorden. Derfor var det vigtigt for dem at sikre overgangene over Limfjorden, så tyske forstærkninger kunne flyttes mod nord. Desuden gjaldt det om at forhindre en invasionshær i at bruge broen til at komme længere mod syd.

Ved begge ender af broen opstillede det tyske luftvåben i maj 1941 lette luftværnskanoner for at beskytte broen mod luftangreb. Hvert sted drejede det sig om en deling, som hver bestod af tre 2 cm luftværnskanoner og en 60 cm-lyskaster, som skulle belyse fly om natten. For at kanonerne skulle få så stort skudfelt som muligt, blev kanonerne anbragt i toppen af hvert sit trætårn. Kanonbesætningerne boede i træbarakker lige i nærheden af tårnene.

I efteråret 1943 begyndte værnemagten at bygge betonbunkere i Oddesund. I luftværnsstillingen blev der bygget fem solide bunkere med 2 m tykke vægge og lofter. Stillingen bestod af en kommandobunker med en kanonstilling på taget (Regelbau L/410A), to bunkere med kanonstillinger (Regelbau L/409A), en ammunitionsbunker (Regelbau L/413A) og en garagebunker til en 60 cm-lyskaster (Regelbau L/411A).

De to luftværnsdelinger havde i januar 1945 en samlet besætning på 42 mand.

Fire af de fem bunkere i luftværnsstillingen  Oddesund-Syd blev nedrevet i 1978/79. Alle fem bunkere i Oddesund-Nord er imidlertid bevaret, og de fire, som ligger på sydsiden af hovedvejen, er i de seneste år åbnet og gjort tilgængelige som led i et formidlings- og kunstprojektet, ”Regelbau 411”.

Adresse
Hovedvejen 1, 7790 Thyholm

Regelbau L/411A,
bunker med garage og generator til 60 cm lyskaster.

Regelbau L/409A,
bunker med 2 cm luftværnskanon.

Regelbau L/413A,
ammunitionsbunker.

Regelbau L/410A,
kommandobunker for luftværnsdeling med 2 cm luftværnskanon.

Regelbau L/409A,
bunker med 2 cm luftværnskanon.