Åben kanonstilling 7,5 cm-kanon

Kystbatteri Løkken-Nord

Kysterosionen har været hård ved den tyske batteristilling ved Furreby nord for Løkken. Siden 1945 har havet gnavet op til 90 m af kysten, og det betyder, at de fleste af bunkerne er skredet ned ad den op til 20 m høje skrænt og ligger fuldt synlige på stranden.

Kystbatteriet tilhørte den tyske marine, og det havde til opgave af at forhindre en allieret landgang ved Løkken. Ved fiskerlejet Løkken var der gode vejforbindelser ind i baglandet, og den tyske værnemagt mente derfor, at faren for en landgang her var særligt stor. Derfor opstillede den tyske marine i efteråret 1942 og begyndelsen 1943 et batteri henholdsvis syd og nord for Løkken.

Byggeriet af batteriet ved Furreby, ”Lökken-Nord”, blev påbegyndt i januar 1943, og kanonerne var skudklare på åbne betonstillinger den 6. februar. Batteriet var bevæbnet med fire danske 12 cm-kystkanoner, som indtil da havde stået på ”Flakfortet” ved København. Kanonerne kunne skyde ud på en afstand af 9 km.

I februar 1944 blev de danske kanoner udskiftet med tyske 12,7 cm-skibskanoner, som havde en skudvidde på 17,4 km.

Byggeriet af kraftige bunkere med 2 m tykke vægge og lofter blev påbegyndt med det samme, og de første blev støbt i anden halvdel af april 1943; den sidste i december 1944. I efteråret 1944 blev der bygget bunkere med skydeskår til kanonerne for at beskytte dem mod bombardement.

I alt blev der bygget 36 betonbunkere i stillingen, heraf 20 bunkere med 2 m tykke vægge og lofter. På det flade areal på bagsiden af klitten blev der bygget træbarakker til mandskabet. I første halvdel af 1943 havde batteriet en besætning på i alt 123 mand.

Regelbau 621,
mandskabsbunker til 10 mand

Regelbau Fl 277,
Bunker med garage og generator til 150 cm lyskaster

Stilling til 150 cm lyskaster

Ammunitionsbunker til 7,5 cm-skibskanon i åben stilling

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau M 272,
bunker med skydeskår til 12,7 cm-kanon
(bygget 1944)

Regelbau M 160,
mandskabsbunker til 15 mand

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær
(ligger med bunden i vejret)

Åben kanonstilling til 12 cm-kanon
(bygget 1943)

Regelbau M 160,
mandskabsbunker til 15 mand.

Regelbau M 272,
bunker med skydeskår til 12,7 cm-kanon
(bygget 1944)

Åben kanonstilling til 12 cm-kanon
(bygget 1943)

Regelbau M 162a,
ildledelsesbunker

Regelbau M 160,
mandskabsbunker til 15 mand

Åben kanonstilling til 12 cm-kanon
(bygget 1943)

Regelbau M 272,
bunker med skydeskår til 12,7 cm-kanon
(bygget 1944)

Regelbau M 160,
mandskabsbunker til 15 mand

Åben kanonstilling til 12 cm-kanon
(bygget 1943)

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau M 272,
bunker med skydeskår til 12,7 cm-kanon
(bygget 1944)

Regelbau 134,
ammunitionsbunker

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær
(ligger med bunden i vejret)

Åben kanonstilling 7,5 cm-kanon