Regelbau 631,
bunker til 4,7 cm-panserværnskanon.
(Åben)

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.
(åben)

Regelbau 646,
brøndbunker.

Regelbau 634,
bunker med kuppel med 6 skydeskår.
(kuppel fjernet)

Bauform 69
ringstilling til 8 cm-mortér.

Regelbau 622
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 676,
bunker med skydeskår til 4,7 cm-panserværnskanon.
Tykkelsen af bunkerens sidevægge var fordoblet.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.

Regelbau Fl 242
bunker til 2 cm-luftværnskanon.

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær.

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær.

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær.

Regelbau L/411A, 
bunker med garage og generator til 60 cm-lyskaster.
(privat grund!)

Infanteristøttepunkt Løkken By

Den tyske besættelsesmagt gjorde i årene 1942-45 Løkken til en lille fæstning, ”Infanteristøttepunkt Løkken”, for at sikre kontrollen over de gode vejforbindelser videre ind i landet.

Befæstningen af Løkken by indledtes i februar 1942, hvor marinen opstillede 3 stk. 2 cm luftværnskanoner og en 60 cm lyskaster i trætårne. I juni 1942 blev stationeret et kompagni infanteri i byen, og i begyndelsen af 1943 gik bygningen af kraftige betonbunkere i gang; den første blev støbt i slutningen af marts 1943; den sidste i august 1944. I alt blev der bygget 29 permanente bunkere i støttepunktet.

I januar 1945 bestod støttepunktets besætning af 338 soldater fra den tyske hær.

I dag

Der er i dag ikke mange synlige spor af befæstningen af Løkken by, for de fleste af bunkere er helt tildækkede eller skjult af nyere bebyggelse.

I Vendsyssel Plantage (ved Løkken Miniby) er en panserværnsbunker (Regelbau 631) gjort til tilgængelig for besøg. Med sin velbeskyttede 4,7 cm-panserværnskanon skulle bunkeren dække den sydlige landvej ind i Løkken, Søndergade. I samme område er endnu en bunker (Regelbau 622) tilgængelig.

Adresse (den åbne Regelbau 631)
Søndergade 53, 9480 Løkken