Regelbau Fl 277,
bunker med garage og generator til 150 cm lyskaster.

Hærkystbatteri Hirtshals Øst

Efter 2. Verdenskrigs ophør er Hirtshals havn blevet udvidet kraftigt mod øst, og det tidligere kystbatteri er derfor kommet til at ligge i et industrikvarter. En del af batteriets bunkere er blevet fjernet, men mange af dem ligger stadig tilbage mellem de nyere bygninger.

Kystbatteriet tilhørte den tyske hær, og det havde til opgave af at forsvare Hirtshals havn. Batteriet var bevæbnet med fire franske 10,5 cm-feltkanoner, som kunne skyde ud på en afstand af 11,5 km.

Byggeriet af stillingen begyndte i oktober 1941, og batteriets kanoner var skudklare den 20. december 1941.

I første omgang var stillingen indrettet feltmæssig med træbarakker til mandskabet. Feltkanonerne blev opstillet på betonfundamenter med deres hjul spændt fast til en drejeskive.

De første kraftige bunkere med 2 m tykke vægge og lofter blev støbt i slutningen af august 1942; de sidste i april 1944. I alt blev der bygget ca. 45 betonbunkere i stillingen, heraf 22 bunkere med 2 m tykke vægge og lofter.

I januar 1945 havde batteriet en besætning på ca. 150 mand.

Adresse
Søren Nordbysvej 1, 9850 Hirtshals

Regelbau 636,
ildledelsesbunker

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm kanon

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm kanon

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm kanon

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand

Regelbau 134,
ammunitionsbunker

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand

Regelbau 661,
hospitalsbunker

Regelbau 501,
brøndbunker

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand

Regelbau 501,
mandskabsbunker til 10 mand

Regelbau Fl 277,
bunker med garage og generator til 150 cm lyskaster.

Regelbau L/409A,
bunker med 2,5 cm-luftværnskanon
(på lukket område)