Emplacement for 150 cm searchlight.

Hærkystbatteri Hirtshals Vest

Højderyggen omkring Hirtshals Fyr rummer de velbevarede rester af et tysk hærkystbatteri.

Batteriet var bevæbnet med fire franske 10,5 cm-feltkanoner, model 1913, og var skudklart i helt feltmæssige stillinger den 26. juni 1941. Kanonerne blev i første omgang placeret på det flade terræn nedenfor Hirtshals Fyr, og i løbet af sommeren blev der bygget betonfundamenter med drejeskiver til kanonerne.

Allerede i efteråret 1941 stod det klart, at stillingen nedenfor skrænten var uegnet, fordi kanonerne derfra ikke kunne skyde hele horisonten rundt. Så da arbejdet med at bygge permanente bunkere gik i gang i juni 1942, blev kanonerne og resten af batteriet flyttet op på højderyggen. De første permanente bunkere med 2 m tykke vægge og lofter i stillingen blev støbt i september 1942. I alt blev der bygget 29 permanente bunkere i stillingen; den sidste i juli 1944.

I løbet af marts-april 1944 blev der bygget kanonbunkere med skydeskår, og kanonerne blev derefter flyttet for anden gang – nu halvvejs ned ad skrænten og ind i bunkerne.

Stillingen omkring fyret rummede ikke blot kystbatteriet, for en række andre funktioner blev også samlet inde bag de beskyttende pigtrådshegn og minefelter omkring på den dominerende højderyg: en luftmeldepost, en radarstation og havnekaptajnens kommandostation.

Det meste af batteristillingen på Fyrbakken er uforstyrret af nyere bebyggelse, og der er indrettet et friluftsmuseum i området, hvor de fleste bunkere er frilagt og er gjort tilgængelige. Om sommeren er der rundvisninger i området.

Adresse
Fyret 2, 9850 Hirtshals

Regelbau 502,
crew bunker for 20 men, 
used as command post for the harbour captain. 

Regelbau 622,
crew bunker for 20 men,
used by radar crew. 

Regelbau 661,
bunker for casualty assembly. 

Regelbau 645,
kitchen bunker.

Regelbau 668
crew bunker for 6 men. 

Emplacement for 60 cm searchlight.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Foundation for 5 cm tank gun.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Regelbau 607,
ammunition bunker. 

Bauform 69,
ring position for 8 cm mortar.

Bauform 69,
ring position for 8 cm mortar.

"Siegfried" bunker,
shelter for 6 men.

"Siegfried" bunker,
shelter for 6 men.

Regelbau 120,
observation bunker with cuppola, artillery.
(turret removed)

"Siegfried" bunker,
shelter for 6 men.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Regelbau Fl 277,
bunker with generator and garage for 150 cm searchlight, 
also used as garage for 8,8 cm anti-tank gun.

Emplacement for 150 cm searchlight.

Position for 8,8 cm anti-tank gun.
(concrete path to bunker, Fl 277.) 

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Bauform 65,
ring position for 5 cm tank gun. 

Regelbau 501,
crew bunker for 10 men. 

Regelbau 134,
Ammunition bunker. 

Regelbau L/409A,
bunker with emplacement for 2.5 cm anti-aircraft gun.

"Siegfried" bunker,
shelter for 6 men.

Regelbau 622,
crew bunker for 20 men.

Earth embankment for protection of wooden hut.

Regelbau 621,
water supply bunker with well.

Depot bunker(?), thin concrete. 

shelter for 6 men. 

Earth embankments for protection of wooden hut.

Regelbau 622,
crew bunker for 20 men.

Fundament til 2,5 cm-luftværnskanon. 

Regelbau 622,
crew bunker for 20 men.

Regelbau 622,
crew bunker for 20 men.

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

"Siegfried" bunker,
shelter for 6 men.

Regelbau L/409A,
bunker with emplacement for 2.5 cm anti-aircraft gun. 

"Siegfried" bunker,
shelter for 6 men.

Earth embankments for protection of wooden hut.

Regelbau 674,
Ammunition bunker.
(build 1944) 

Regelbau 501,
crew bunker for 10 men.

Regelbau 134,
Ammunition bunker. 

Earth embankment for protection of wooden hut.

Regelbau 501,
crew bunker for 10 men.

Regelbau 636,
fire control bunker.

Regelbau 502,
crew bunker for 20 men.

Regelbau 671,
bunker with embrasure for 10.5 cm gun.
(build 1944)

Regelbau 671,
bunker with embrasure for 10.5 cm gun.
(build 1944) 

Regelbau 674,
Ammunition bunker.
(built 1944) 

Regelbau 671,
bunker med skydeskår til 10,5 cm kanon.
(bygget 1944) 

Regelbau 671,
bunker with embrasure for 10.5 cm gun.
(build 1944) 

Open emplacement for 10.5 cm gun.
(build 1941) 

Bauform 58c,
ring position for machine gun.

Regelbau V174,
radar bunker with generator. 

Emplacement for 150 cm searchlight.

Generator building, bricks. 

Generator bunker, bricks and concrete.
(built 1941) 

Earth embankment for protection of wooden hut.

Foundation for radar tracking device (FuMB.