Kystbatteri ”Hanstholm II”

Marinens 38 cm-batteri i Hanstholm var det største og mest udbyggede af alle de tyske kystbatterier i Danmark.

Batteriet havde med sine fire 38 cm-slagskibskanoner til opgave styrke den tyske kontrol med indsejlingen til Skagerrak. Kanonerne skulle sammen med 17 cm-batteriet ”Hanstholm I” bevogte gennemsejlingsåbningen gennem den store søminespærring, der blev lagt mellem Hanstholm og Kristiansand for at holde den britiske flåde ude af Skagerrak. Modsat 17 cm-kanonerne kunne 38 cm-kanonerne med deres op til 800 kg tunge granater også sænke slagskibe, som forsøgte at sejle gennem åbningen. De store kanoner havde desuden en rækkevidde på op til 55 km - næsten halvvejs til Norge - så de kunne også beskytte det meste af minespærringen mod minestrygere.

Byggeriet indledtes i november 1940. Der var tale om et meget omfattende byggeprojekt med en stor bunker med et areal på godt 2000 m2 og med både mandskabs- og ammunitionsrum til hver af de fire kanoner.

Dertil kom en ildledelsesbunker i to etager, to store ammunitionsbunkere, en selvstændig elværksbunker samt fire små bunkere til 3,7 cm-luftværnskanoner. Til at transportere de tunge granater blev der etableret en smalsporsbane, som kørte mellem kanonstillingerne og ammunitionsrumme.

Langs Molevej blev der desuden bygget fire store murstensbygninger, som rummede hospital, kantine og andre servicefunktioner.

Hver 38 cm-kanon havde en besætning på 90 mand, og da batteriets samlede besætning var størst, var den på næsten 600 mand.

Da ”Atlantvold”-byggeriet gik i gang i sommeren 1942 blev også batteriområdet omkring 38 cm-kanonerne kraftigt udbygget.

I den vestlige del af 38 cm-batteriet er i dag indrettet museum i en af kanonerbunkerne. I frilandsmuseet omkring bunkermuseet er alle bunkere gravet fri og gjort tilgængelige og der er etableret stisystemer gennem området. En del af batteriets ammunitionsbane er genetableret, og man kan i sommermånederne køre en tur gennem en af de store ammunitionsbunkere og den vestligste kanonbunker.

Adresse
Molevej 29, 7730 Hanstholm

Kanonbunker til 38 cm kanon
(bygget 1941)
(kanonbrønd opyldt)

Kanonbunker til 38 cm kanon
(bygget 1941)
(museumsbunker)

Regelbau S 100,
ildledelsesbunker
(bygget 1941)

Reserveildledelsesbunker

Fundament til radar, Würzburg-Riese
4 m højt betontårn
(helt fjernet)

Bunker til generator for radar

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Lille observationspost,
tag af beton, vægge af mursten

Regelbau S 468,
Ammunitionsbunker i 2 etager
(bygget 1944)

Regelbau S 174,
ammuntionsbunker
(bygget 1941)

Regelbau S 174,
ammunitionsbunker
(bygget 1941)

Regelbau S 468,
Ammunitionsbunker i 2 etager
(bygget 1944)

Regelbau S 468,
Ammunitionsbunker i 2 etager
(bygget 1944)

Portalkran til aflæsning af 38 cm-ammunition

Elværksbunker
(bygget 1941)

Regelbau 501,
vandværksbunker

Regelbau L/411A,
bunker med garage og generator til 60 cm lyskaster

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Regelbau L/411A,
bunker med garage og generator til 60 cm lyskaster

Regelbau Fl 242,
bunker til 2 cm luftværnskanon

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér

Bauform 67,

ringstilling til kampvognstårn (Pz.Kw. II)

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær

Maskingeværrede,
lille dækningsrum af tyndt beton

Ammunitionsniche,
tynd beton (17-20 cm)

Regelbau 118,
hospitalsbunker

Regelbau 501,
mandskabssbunker til 10 mand

Regelbau 501,
mandskabssbunker til 10 mand

Regelbau 501,
mandskabssbunker til 10 mand.

Regelbau 668,
mandskabsbunker til 6 mand

Regelbau 668,
mandskabsbunker til 6 mand

Hydroforstation med højdebeholder (vandforsyning)
(bygget 1941)

Murstensbygning,
Kostforplejning med køkken og spisesal for 38 cm-batteriet
(bygget 1941)

Murstensbygning,
administration og klædekammer for 38 cm-batteriet
(bygget 1941)

Murstensbygning,
våbenværksted for 38 cm-batteriet
(bygget 1941)

Murstensbygning,
infirmeri med operationsstue, sygestuer og tandlægeklinik for 38 cm-batteriet
(bygget 1941)

Murstensbygning,
garage 
(bygget 1941)

Murstensbygning,
garage med indkvartering for chauffører m.m.
(bygget 1941)