Åben kanonstilling til 12 cm-kanon.

Hals kystbatteri 

I slutningen af 1943 besluttede den tyske marine, at der skulle opstilles et kystbatteri ved Hals for at beskytte den østlige indsejling til Limfjorden.

Batteristillingen blev bygget ved Bisnapgård, ca. 700 m nord for indsejlingen til Limfjorden.

Byggeriet begyndte i februar 1944. Kanonerne blev opstillet åbent på betonfundamenter med ammunitionsnicher. Bunkerne til kanonbesætningerne og ammunitionen havde kun 30 cm tykke vægge og lofter. Det betød, at bunkerne kun ydede beskyttelse mod granatsplinter og håndvåbenild, men til gengæld kunne byggeriet hurtigere afsluttes, så kanonerne kunne blive skudklare på kort tid. Bunkerne er samme type som de, der på samme tid blev bygget i Bunken Plantage.

Batteriet blev i første omgang bestykket med fire danske 12 cm kystkanoner, som var ”lånt” af den danske Kystdefension. Kanonerne havde indtil marts 1944 stået i et andet batteri syd for Løkken ved Kettrup Bjerge. 

Selvom byggeriet gik forholdsvis hurtigt, blev batteriet ikke taget i brug i første omgang. Den tyske marine var nemlig ikke i stand til at skaffe de soldater, som skulle bemande kanonerne. Derfor blev batteriet i juni 1944 erklæret for et ”materielbatteri”, som stod klart men uden soldater til at bemande det.

I forbindelse med oprustningen af Kattegats kyster blev de danske kanoner udskiftet med tyske 12,7 cm-skibskanoner, som havde større rækkevidde (17,4 km mod 9 km).

Batteriet havde en besætning på 126 mand.

Kystbatteriet ligger i et område, som siden er blevet omdannet til en golfbane, og derfor er kun fire af batteriets oprindeligt 11 bunkere bevaret.

Adresse
Nordmandshage 45, 9370 Hals (begyndelse af sti)

Mandskabsbunker

Mandskabsbunker

Ildledelsesbunker