F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær
(helt dækket af sand)

Bauform 67,
ringstilling til kampvognstårn (Pz.Kw. I).
(helt dækket af sand)

Regelbau 668,
mandskabsbunker til 6 mand.
(åben)

F-Stand,
bunker med skydeskår til maskingevær
(helt dækket af sand)

Pansermur med gennemkørsel
(helt fjernet)

Flankeringsgruppe Grønhøj

Omkring udmundingen af Grønhøj Strandvej byggede den tyske hær i foråret 1944 en lille modstandsrede, en ”flankeringsgruppe”. Fæstningsanlægget skulle forhindre en fjende, som var gået i land på stranden, i at anvende vejen fra stranden ind i baglandet.

Flankeringsgruppen bestod af to flankeringsbunkere til maskingevær, som skød hver sin vej ned langs kysten. Mellem de to flankeringsbunkere ligger en maskingeværbunker, hvorpå der har siddet et kampvognstårn (Pz.Kw. I) med et maskingevær.

Bunkerne blev bemandet af soldater fra en kystvagtpost, som havde været på stedet i det mindste siden efteråret 1941. Vagtposten bestod af ca. 10 soldater fra den tyske marine. Til soldaterne, som bemandede stillingen, blev der bygget en bunker af typen Regelbau 668 med 1½ m tykke vægge og loft. I bunkeren var der køjer til 6 mand.

Stillingen strakte sig 250 m ind i baglandet. På toppen af skrænten var endnu to maskingeværstillinger af beton (ringstillinger). De havde til opgave at beskytte stillingen mod angreb fra landsiden.

For yderlige at beskytte stillingen mod angreb gennem klitterne i baglandet, blev der i juni 1944 lagt 394 fodfolksminer langs stillingens bagside.

I januar 1944 var der også på toppen af skrænten bygget en betonmur, som var 1 m tyk, henover Grønhøj Strandvej. Der var en åbning i muren, så lastvogne kunne passere, men åbningen kunne hurtigt spærres med jernbjælker.

Modsat mange andre steder langs vestkysten har havet lagt materiale til kysten ved Grønhøj. Klitterne er således vokset ca. 35 m mod vest. Maskingeværstillingerne er derfor nu helt dækket med sand (mindst 1 m), så kun mandskabsbunkeren i dag er synlig. Bunkeren er til gengæld åben og bruges til udstilling.

Adresse
Grønhøj Strandvej 175, 9480 Løkken