Vagtbarak af træ.

Fylleledet ammunitionsdepot

Ammunitionsdepot bygget af den tyske marine i Fylleled Skov. Stedet blev valgt fordi den eksisterende skov gav god camouflage.

Ammunitionsdepotet blev formentlig bygget i 1944 og skulle rumme ammunition til tyske krigsskibe, som opererede fra Frederikshavn.

Bunkerne i depotet er ikke ”Bauformen”, men der er alligevel tale om meget standardiseret byggeri. Meget lignende bunkere findes i tilsvarende depoter ved Århus, Esbjerg og Aalborg.

Depotet omfattede oprindeligt 12 bunkere, hvoraf de ni står på jordoverfladen, mens de sidste tre ligger under jordoverfladen. Bunkerne på jordoverfladen har 40 cm tykke vægge.

I den sydlige del af området findes også en mindre træbarak i forbindelse med en skydebane. Skydebanen er ikke en typisk militær skydebane, så det drejer sig formentlig om et forlystelsesanlæg, som muligvis allerede blev anlagt i 1940-41. 

Efter befrielsen blev ammunitionsdepotet overtaget af den danske flåde, som anvendte det som depot for sin egen ammunition. I den forbindelse blev der i begyndelsen af 1950’erne bygget endnu to ammunitionsbunkere i området.

Søværnet anvendte depotet indtil begyndelsen af 2001, og i 2005 solgte Forsvaret hele området til privat brug. Området er åbent for offentligheden, bygninger og bunkere anvendes nu til af kunstnere som atelier og til forskellige kunstudstillinger, "Kunstskoven Fylleledet".

Fylleledet er en privat skov, men åben for offentligheden i dagtimerne. Der er mulighed for parkering lige indenfor porten.

Adresse
Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn

Vagtbarak af træ

Skydebanebygning

Betonbunker, underjordisk

Betonbunker til ammunition, underjordisk

Betonbunker til ammuntion, underjordisk

Træbarak

Stor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Stor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Stor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Stor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Stor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Lille betonbunker til ammunition, på jordoverfladen.

Lille betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Mellemstor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Mellemstor betonbunker til ammunition, på jordoverfladen

Dansk ammunitionsbunker, 1950'erne.

Dansk ammunitionsbunker, 1950'erne.

Træskur til afladning af granater, med kanonskjolde fra 12 cm-kanoner.

Rum til fabrikation af brandrør.
Dansk, 1970'erne.

Rum til ladning af granater.
Dansk, 1970'erne.

Rum til ladning af patroner.
Dansk, 1970'erne.

Rum til ladning af patroner.
Dansk, 1970'erne.