Regelbau 658,
vandværksbunker med brøndboring.

Bangsbo Fort

Bangsbo Fort ligger på et bakkeplateau i Frederikshavns sydlige udkant, og fra de 82 m’s højde er der en formidabel udsigt ud over Frederikshavn og Kattegat. I klart vejr kan man se både Skagen og Læsø.

Den dominerende højde var årsagen til, at den tyske besættelsesmagt allerede i april 1940 oprettede de første befæstningsanlæg på stedet, og forblev der resten af besættelsen. I første omgang opstillede det tyske luftvåben et mobilt batteri med 8,8 cm-luftværnskanoner, men allerede i begyndelsen af maj 1940 var et stationært batteri fra marinen skudklart med fire 8,8 cm-luftværnskanoner. Kanonerne blev siden udskiftet med andre modeller hele tre gange, og ved befrielsen var batteriet bevæbnet med 10,5 cm-kanoner.

I maj 1940 begyndte også byggeriet af et kystbatteri, som var skudklart midt i juni. Batteriet var først bevæbnet med tyske 15 cm-skibskanoner, som siden blev udskiftet med danske 12 cm-kystkanoner, for endelig i foråret 1944 at blive omarmeret med danske 15 cm-kanoner fra panserskibet ”Niels Juel”.

De to batterier kom sammen med hovedkvartererne for marinens afsnitskommandant og artilleriafdeling til at udgøre ”Støttepunktsgruppe Frederikshavn Syd”. Frem til efteråret 1942 bestod stillingens bygninger af træbarakker og jordanlæg med enkelte bunkere i tynd beton. De første betonbunkere med 2 m tykke vægge og lofter blev støbt i oktober 1942, og den sidste af i alt 34 store bunkere støbtes i juli 1944. Hertil kom 17 lette betonbunkere samt 30 andre forskellige betonanlæg. Hele området var lukket med et tredobbelt pigtrådshegn og minefelter.

I september 1945 overtog det danske søværn området. I begyndelsen anvendte man hovedsagelig de efterladte tyske installationer. Derudover blev området udvidet med en flåderadiostation samt en kystradarstation. Efter en udbygning og modernisering, som bl.a. omfattede bygningen af endnu 10 bunkere, blev anlægget i 1952 taget i brug under det nye navn ”Bangsbo Fort”. Fortet blev allerede nedlagt i 1962, men tilbage på området forblev flåderadiostationen og kystradarstationen samt Kattegat Marinedistrikt. Søværnet ejer stadig og anvender en mindre del af fortet.

I 2005 indrettede Nordjyllands Kystmuseum et frilandsmuseum og bunkermuseum på den del af området, som søværnet ikke anvender. Helt unikt er, at fortets kanoner endnu står på deres oprindelige plads i bunkerne.

Adresse
Understedvej 21, 9900 Frederikshavn

Regelbau Fl 245
el-værk. 

Regelbau V 174,
radarbunker med generator.

Regelbau M 152
kommandobunker for marinens afsnitskommandant for Nordjylland (museumsudstilling) 

Regelbau 638
hospitalsbunker
(museumsudstilling) 

Regelbau 134
ammunitionsbunker
(altid åben) 

Regelbau M 145
ammunitionsbunker.

Regelbau 622
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand
(museumsudstilling) 

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand
(museumsudstilling) 

Regelbau 635,
mandskabsbunker til 20 mand.
(altid åben) 

Regelbau 628
mandskabsbunker til 10 mand.
(altid åben) 

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Regelbau 628,
mandskabsbunker til 10 mand.
(altid åben) 

Regelbau 635
mandskabsbunker til 20 mand.
(museumsudstilling)

Regelbau 628
mandskabsbunker til 10 mand. 

Regelbau 628
mandskabsbunker til 10 mand.
(altid åben) 

Regelbau L/409A,
bunker med 2 cm luftværnskanon. 
(altid åben) 

Regelbau M 270,
kanonbunker med skydeskår til 15 cm-kanon
(kanon stadig på plads)
(altid åben) 

Regelbau M 270,
kanonbunker med skydeskår til 15 cm-kanon.
(kanon stadig på plads)
(altid åben) 

Regelbau M 270,
kanonbunker med skydeskår til 15 cm-kanon.
(kanon stadig på plads)
(altid åben) 

Regelbau M 162a
ildledelsesbunker for kystbatteri.
Øverste del (under jernpladen) bygget 1952 til nedsænkelig ildledelsesradar.

Regelbau Fl 243,
kanonbunker til tung luftværnskanon (10,5 cm)
(altid åben) 

Regelbau Fl 241,
kommandobunker for kystartilleri og luftværnsartilleri (UgruKo) 

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.
(altid åben) 

Regelbau 622,
mandskabsbunker til 20 mand.

Kanonstilling til 15 cm-kanon.
Selve fundamentet er tysk, men sider og ammunitionsrum er bygget af det danske forsvar i 1952. 

Bunker til opladning af håndlamper.
(museumsudstilling) 

Stilling til dobbelt 40 mm-luftværnskanon.
(bygget 1952) 

Stilling til dobbelt 40 mm-luftværnskanon.
(bygget 1952) 

Stilling til dobbelt 40 mm-luftværnskanon.
(bygget 1952) 

Generatorbunker for el-forsyning af 40 mm-batteri.
(bygget 1952) 

Bunker for transformatorstation.
(bygget 1952) 

Branddam. 

Branddam.

”Siegfried”-bunker,
beskyttelsesrum til 6 mand.
(altid åben) 

”Siegfried”-bunker
beskyttelsesrum til 6 mand.
(altid åben) 

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær.

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér.

Bauform 69,
ringstilling til 8 cm mortér.

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær. 

Bauform 58c
ringstilling til maskingevær.
(altid åben) 

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær.
(altid åben) 

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær. 

Bauform 58c,
ringstilling til maskingevær. 

Kanonstilling til 12 cm/15 cm-kanon.
(bygget 1940). 

Kanonstilling til 12 cm/15 cm-kanon.
(bygget 1940). 

Tomt efter træbarakker.
(bygget 1940, nedrevet ca. 1968)