24 Lokaliteter


Blandt de mange lokaliteter i Nordjylland med tyske bunkere fra 2. Verdenskrig har vi udvalgt 24, som er særligt egnede til besøg. Du kan udforske lokaliteterne via oversigten til venstre.

  • Aggersundlet luftværnsskyts og infanteristøttepunkt